Logo
  Cat | Esp | Eng

  ESCOLA MATINERA

  El servei de l`escola matinera és de 7:30 a 8:50:
  - El cost dels Alumnes fixos mensual és de 2,20 €/dia
  - Tiquet per un dia: 2,40 € (El tiquet per un dia s`abona a la monitora)
  BureauVeritas Col·legi Beat Ramon Llull c/ Vent, 10 07300 Inca - Mallorca NIF R0700169F
  Tel: 971 500 100 email: centre@beatramonllull.org