Logo
  Cat | Esp | Eng

  Diccionaris

  Diccionari Castellà
  RAE. Diccionari de definicions de paraules castellanes

  Diccionari Català
  DIEC. Diccionari de definicions de paraules catalanes

  Diccionari WordReference
  Definició de paraules, sinònims i antònims

  Diccionari Anglès
  Paraules, definicions, sinònims i traduccións

  BureauVeritas Col·legi Beat Ramon Llull c/ Vent, 10 07300 Inca - Mallorca NIF R0700169F
  Tel: 971 500 100 email: centre@beatramonllull.org