Logo
  Cat | Esp | Eng

  Horari d`entrades i sortides

         
    
  Matí
  Horabaixa
    
  Entrada
  Sortida
  Entrada
  Sortida
    Infantil
  08:50
  12:25
  14:50
  16:55
     Primària
  08:50
  12:30
  14:50
  17:00
    ESO
   
   
     
     Dilluns
  08:45
  13:45
  15:10
  17:05
     Dimarts

  08:45

  13:45 15:10 17:05
     Dimecres 08:50 13:45   
    Dijous 08:45 13:45 15:10 17:05
    Divendres 08:50

  12:50

     
    Batxillerat

  07:50

  14:55

     
    
    
  Mes de juny
    Durant el mes de juny es farà jornada continuada
  BureauVeritas Col·legi Beat Ramon Llull c/ Vent, 10 07300 Inca - Mallorca NIF R0700169F
  Tel: 971 500 100 email: centre@beatramonllull.org