Logo
  Cat | Esp | Eng

  Què oferim

  Proposta educativa
  Aspectes damunt els quals desenvolupam la nostra tasca docent

  Etapes educatives
  Ensenyaments impartits a la nostra escola

  Pastoral
  Fonaments d`aquest departament

  Orientació
  Orientació personal i acadèmica

  Innovació pedagògica
  Ús de les tecnologies de l`educació

  Pla lingüístic
  Matèries i llengües en les que s`imparteixen.

  Política de Qualitat


  BureauVeritas Col·legi Beat Ramon Llull c/ Vent, 10 07300 Inca - Mallorca NIF R0700169F
  Tel: 971 500 100 email: centre@beatramonllull.org