INTERIORITAT I ESPIRITUALITAT

El procés

Per arribar a l’espiritualitat primer hem de treballar la interioritat. Entenem la interioritat com a procés d’autoconeixement i autodescobriment que ens permet comprendre millor qui som i com ens relacionem amb el món que ens envolta. I l’espiritualitat com a la dimensió més profunda de la vida humana, que va més enllà del material i el tangible. Inclou la recerca d’un sentit i propòsit en la vida, la connexió amb una cosa més gran que un mateix, i l’exploració de temes com la transcendència, la religió i la moralitat.

Els nostres valors

La nostra interioritat i espiritualitat estan sustentats en quatre valors franciscans que expressen la nostra identitat franciscana, des del ”Càntic de les Criatures” i la tradició penitencial, són:

Ecologia

Acollim la bondat i la proximitat de Déu i fomentam la capacitat d’admirar i sorprendre’s amb gratitud enfront de tota la Creació, i d’aquesta manera viure en sintonia amb totes les criatures, sentint l’existència com a un regal i una tasca, en actitud de familiaritat amb el Creador.

Fraternitat

Ens sentim germans de tota la humanitat, de totes les criatures i, en conseqüència, fomentam les relacions sanes i la cura.

Misericòrdia

Potenciam una actitud de canvi i de segones oportunitats en un món en constant transformació, partint de l’experiència del perdó i la reconciliació amb sí mateix fins a arribar al perdó mutu i ajuda en la gestió de conflictes.

Perdó

Preparam la nostra comunitat educativa per a “l’acollida incondicional” de l’altre amb un amor entranyable, sense prejudicis ni etiquetes, i practicam la compassió mirant els altres des dels ulls bondadosos de Déu.

Com treballem aquesta interioritat i espiritualitat?

ACTIVITATS

  • Convivències
  • Godly Play i oratoris
  • Celebracions
  • Unitats Didàctiques
  • Campanyes Solidàries
  • Marató Solidari

Dona-li un cop d'ull...

A continuació podràs veure les nostres activitats …
perquè, de vegades, una imatge val més que mil paraules.