BATXILLERAT DUAL A INCA

Let's go!

El batxillerat dual és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: el batxillerat espanyol i el American High School Diploma.

En finalitzar els seus estudis, els alumnes del Diploma Dual aconsegueixen exactament la mateixa titulació que els estudiants estatunidencs en finalitzar el High School, reconeguda en tots els estats i en totes les universitats del món.

TRES GRANS OBJECTIUS

Diploma Dual

  • INMERSIÓ LINGÜÍSTICA.
    Totes les assignatures i les relacions amb els professors s’estableixen en anglès des del primer moment. Adquisició d’un nivell bilingüe avançat.
  • INMERSIÓ TECNOLÒGICA.
    Domini del maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.
  • INMERSIÓ PERSONAL.
    L’alumne adquireix responsabilitat i maduresa a l’hora de treballar, un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.

Com funciona el Diploma dual

A continuació podreu veure les característiques de funcionament principals del Diploma Dual.

Duració de
2 a 4 anys

Els alumnes poden començar el programa a partir de 2n d'ESO. S'obtè el títol en finalitzar el batxillerat espanyol. L’avantatge de començar com més aviat millor és reduir la càrrega lectiva durant el batxillerat i aumentar el nivell d'inmersió lingüística.

Treball
online

L’alumne treballa des de casa amb l’ordinador i connexió a Internet. El Programa posa a disposició de l’alumne totes les plataformes necessàries per duu a termes les seves tasques i per relacionar-se amb el professor dels EUA i consultar l’evolució de la seva feina.

Acompanyament del centre

El director del programa és un professor del centre que fa un seguiment particular a tots els alumnes del Diploma dual.

Dona-li un cop d'ull...

Descarrega la presentació completa del Diploma Dual