INTERIORITAT I ESPIRITUALITAT

Del més endins al més enllà.

Amb un respecte profund a totes les religions, treballam la interioritat com a un procés d’autoconeixement i descobriment personal que ens permet comprendre millor qui som i com ens relacionem amb el món que ens envolta. 

Forma part d’un procés que ens permet arribar a treballar l’espiritualitat com a la dimensió més profunda de la vida humana, que va més enllà del material i el tangible. Inclou la recerca d’un sentit i propòsit en la vida, la connexió amb una cosa més gran que un mateix, i l’exploració de temes com la transcendència, la religió i la moralitat.

Com treballam?

  • Convivències
  • Godly Play i oratoris
  • Celebracions
  • Unitats Didàctiques
  • Campanyes Solidàries
  • Marató Solidari

El nostre tarannà.

Totes les activitats per a treballar la interioritat i espiritualitat
estan sustentades en quatre valors franciscans que expressen la nostra identitat franciscana:

Ecologia

Fomentam la capacitat d’admirar i sorprendre’ns amb gratitud enfront de tota la Creació per viure en sintonia amb la natura.

Fraternitat

Fomentam relacions basades en la igualtat, la solidaritat i el respecte mutu, fonamentals per a la construcció d'una societat justa i harmoniosa.

Misericòrdia

Preparam la nostra comunitat educativa per a “l’acollida incondicional” de l’altre amb un amor entranyable, sense prejudicis ni etiquetes, i practicam la compassió mirant els altres des dels ulls bondadosos de Déu.

Perdó

Potenciam una actitud de canvi i de segones oportunitats en un món en constant transformació, partint de l’experiència del perdó i la reconciliació amb sí mateix fins a arribar al perdó mutu i ajuda en la gestió de conflictes.

Dona-li un cop d'ull...

A continuació podràs veure les nostres activitats …
perquè, de vegades, una imatge val més que mil paraules.