BATXILLERAT A INCA

A una passa del futur

El batxillerat representa la darrera passa abans de donar el salt cap als estudis superiors. És una etapa, de naturalesa voluntària, a la qual l’alumnat es prepara per afrontar la formació acadèmica que pot marcar el seu futur professional. Per això, al Beat Ramon Llull, apostam per una formació competencial exigent i seriosa, capaç de portar als nostres alumnes cap a l’excel·lència acadèmica i personal, a través de l’esforç i de la motivació.

Amb aquest objectiu, oferim un ventall de possibilitats respecte a les modalitats de batxiller, que inclou l’oportunitat de cursar un batxillerat dual amb doble titulació: espanyola i americana.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

Comença l'aventura

  • Cercar l'excel·lència acadèmica i personal dels alumnes, ajudant-los a treure el millor de si mateixos mitjançant l'esforç i la superació personal.
  • Incidir en una formació competencial, exigent i seriosa, que porti als estudiants a aconseguir els millor resultats a les proves d'accés a la universitat.
  • Realitzar un seguiment personal de cada estudiant, adaptant l'acció educativa a les seves necessitats individuals.
  • Oferir una formació íntegra, fonamentada en els valors franciscans, cercant incrementar el sentiment de pertinença i l'esperit familiar entre tots els membres de la comunitat educativa.
  • Acompanyar als alumnes en el seu aprenentatge, fent servir la motivació com a principal eina per assolir els objectius personals i acadèmics.
  • Orientar als estudiants en les decisions relatives al seu futur, i preparar-los per superar les dificultats i els reptes que es trobaran pel camí.

La nostra metodologia

Utilitzam diverses metodologies les quals tenen com a objectiu proporcionar
als alumnes una educació de qualitat i adaptada a les seves necessitats i característiques.

Formació competencial

Abordam la formació competencial, traient profit de les seves virtuts, sense oblidar el valor de l'esforç i l'autoexigència com a eines necessàries per assolir l'èxit acadèmic i personal.​

Investigació i projectes

Fomentam la reflexió i l'esperit crític, mitjançant la realització de projectes i investigacions que ens portin cap a una acció educativa activa, lligada a l'aprenentatge significatiu.​

Orientació i preparació

Guiam els alumnes en les decisions acadèmiques que marcaran el seu futur professional i els preparam per afrontar els reptes que es trobaran mentre persegueixen els seus objectius, tenint presents les necessitats educatives de cada un d'ells.​

Convivència, esport i natura

Cercam incrementar l'esperit d'equip, el sentiment de pertinença, el respecte pel medi ambient, els valors i els sabers culturals a través d'activitats de caràcter lúdic i esportiu, lligades al medi natural.​

Coneixement

Valoram la importància del batxillerat com una etapa d'expansió cultural per a l'alumne, ajudant-lo a adquirir els coneixements espirituals, científics i humanístics que li permetin afrontar la realitat social del món adult que ja l'espera.​

Sortides i exposicions

La comunitat educativa s'estén més enllà del centre, oferint tot un ventall d'experiències enriquidores que nodreixen els nostres alumnes mitjançant sortides i viatges, generant un coneixement que retornen a través de les seves mostres i exposicions.​

Formació competencial

Abordam la formació competencial, traient profit de les seves virtuts, sense oblidar el valor de l'esforç i l'autoexigència com a eines necessàries per assolir l'èxit acadèmic i personal.​

Investigació i projectes

Fomentam la reflexió i l'esperit crític, mitjançant la realització de projectes i investigacions que ens portin cap a una acció educativa activa, lligada a l'aprenentatge significatiu.​

Orientació i preparació

Guiam els alumnes en les decisions acadèmiques que marcaran el seu futur professional i els preparam per afrontar els reptes que es trobaran mentre persegueixen els seus objectius, tenint presents les necessitats educatives de cada un d'ells.​

Convivència, esport i natura

Cercam incrementar l'esperit d'equip, el sentiment de pertinença, el respecte pel medi ambient, els valors i els sabers culturals a través d'activitats de caràcter lúdic i esportiu, lligades al medi natural.​

Coneixement

Valoram la importància del batxillerat com una etapa d'expansió cultural per a l'alumne, ajudant-lo a adquirir els coneixements espirituals, científics i humanístics que li permetin afrontar la realitat social del món adult que ja l'espera.​

Sortides i exposicions

La comunitat educativa s'estén més enllà del centre, oferint tot un ventall d'experiències enriquidores que nodreixen els nostres alumnes mitjançant sortides i viatges, generant un coneixement que retornen a través de les seves mostres i exposicions.​

Dona-li un cop d'ull...

A continuació podràs veure els nostres mètodes en acció…
perquè, de vegades, una imatge val més que mil paraules.