ESCOLA EDUCACIÓ PRIMÀRIA A INCA

Una etapa fonamental

L’etapa d’Educació Primària representa una passa fonamental per al desenvolupament personal i acadèmic dels alumnes, una passa que es dona en un ambient heterogeni, i ric, en quant a habilitats cognitives i socials. El nostre enfocament parteix des del convenciment que no hi ha un camí únic i màgic capaç de donar resposta a tots els reptes que planteja l’educació actual. Per això, optem pel model eclèctic, que abraça les metodologies progressistes i contemporànies mitjançant eines com el treball col·laboratiu, el creixement emocional i l’ús de tecnologies, sense oblidar la importància de l’estudi i de la construcció del coneixement. Un camí que volem fer juntament amb les famílies, i que té com a meta arribar a ser la millor escola d’Inca.   

Per aconseguir això comptem amb tres línies per curs que van des de primer fins a sisè de primària. Partint d’aquesta base, cada cicle d’Educació Primària (compost per dos cursos) disposa d’un equip docent format i capacitat que es coordina per assolir els reptes pedagògics corresponents a cada etapa del desenvolupament cognitiu i emocional dels nostres alumnes. 

ELS NOSTRES OBJECTIUS

Passam a l'acció

  • Consolidar l'aprenentatge de la lectoescriptura i fomentar el gust per la lectura mitjançant visites a la biblioteca, clubs i lligues de lectura i apadrinament lector, entre d'altres.
  • Fomentar el pensament crític i l'esperit reflexiu per mitjà de l'autoconeixement i l'observació del nostre entorn amb activitats d'iniciació com la participació al Consell d'Infants, la realització de debats i cercles restauratius.
  • Educar en valors religiosos fomentant la reflexió i la interioritat com camins cap al creixement personal, a través de programes com les convivències i àrees com la d’interioritat.
  • Promoure el sentiment de pertinença al grup impulsant el respecte, la igualtat i la companyonia.
  • Introduir els alumnes a la cultura des d'una perspectiva tradicional i universal per despertar la seva curiositat per formes artístiques com el teatre, la pintura, el cinema, mitjançant lectures grupals, creació de còmics, concerts i projeccions cinematogràfiques, entre d’altres.
  • Promoure les tradicions autòctones, sense perdre de vista la riquesa de la multiculturalitat que ens envolta, duent a terme sortides culturals i excursions, així com la celebració de les festivitats més rellevant.

La nostra metodologia

Utilitzam diverses metodologies les quals tenen com a objectiu proporcionar
als alumnes una educació de qualitat i adaptada a les seves necessitats i característiques.

Coneixement

Considerem el coneixement una eina fonamental tant en l'educació, com en la societat que volem crear. És el destí d'aquest meravellós viatge que és l'aprenentatge, al qual arribarem cultivant la curiositat dels nostres alumnes.

Perspectiva eclèctica

Abracem les virtuts de les noves corrents pedagògiques sense oblidar-nos del valor de l'esforç i l'autoexigència com eines de creixement.

Emocions

Donem molta importància al creixement emocional dels nostres alumnes, acompanyant-los en aquest aprenentatge i fomentant la confiança.

Aprenentatge entre iguals

Promovem l'ensenyament alumne-alumne com a una eina per incentivar l'aprenentatge significatiu i la implicació dels alumnes, augmentant així tant el valor de l'aprés com la seva permanència.

Projectes

Mitjançant els projectes incidim en l'educació activa dels alumnes, ensenyant-los a fer i a ser, a més de pensar i de reflexionar, i convidant-los a assolir objectius pràctics que els converteixin en alumnes competencials.

Acompanyament individual

Guiam i acompanyam els nostres alumnes tenint en compte les seves particularitats i atenent tant les seves necessitats com les seves inquietuds.

Coneixement

Considerem el coneixement una eina fonamental tant en l'educació, com en la societat que volem crear. És el destí d'aquest meravellós viatge que és l'aprenentatge, al qual arribarem cultivant la curiositat dels nostres alumnes.

Perspectiva eclèctica

Abracem les virtuts de les noves corrents pedagògiques sense oblidar-nos del valor de l'esforç i l'autoexigència com eines de creixement.

Emocions

Donem molta importància al creixement emocional dels nostres alumnes, acompanyant-los en aquest aprenentatge i fomentant la confiança.

Aprenentatge entre iguals

Promovem l'ensenyament alumne-alumne com a una eina per incentivar l'aprenentatge significatiu i la implicació dels alumnes, augmentant així tant el valor de l'aprés com la seva permanència.

Projectes

Mitjançant els projectes incidim en l'educació activa dels alumnes, ensenyant-los a fer i a ser, a més de pensar i de reflexionar, i convidant-los a assolir objectius pràctics que els converteixin en alumnes competencials.

Acompanyament individual

Guiam i acompanyam els nostres alumnes tenint en compte les seves particularitats i atenent tant les seves necessitats com les seves inquietuds.

Dona-li un cop d'ull...

A continuació podràs veure els nostres mètodes en acció…
perquè, de vegades, una imatge val més que mil paraules