ESCOLA DE EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A INCA

Els fonaments del futur

L’Educació Secundària representa un pont cap a la vida adulta i, com a tal, és una etapa en la qual la gestió de les emocions adquireix una importància capital. Tenint això en compte, i perseguint sempre l’excel·lència respecte a les capacitats pròpies de cada alumne, al Beat Ramon Llull promovem l’ús de la tecnologia en el camí cap a la formació de persones competents per enfrontar-se als grans reptes de la vida. Un camí en el qual no ens oblidem del valor de l’estudi i del coneixement, i que aporta una sèrie de resultats que posam en comú, amb les famílies, a través de les nostres fires i exposicions de projectes.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

Continuam el camí

  • Desenvolupar l'esperit de superació i anar més enllà de les nostres pròpies metes.
  • Formar ments obertes i solidàries amb l'entorn on vivim.
  • Despertar la curiositat a través de la ciència.
  • Apropar-nos al coneixement, la raó i el despertar de la consciència interior.
  • Descobrir el valor de la natura.
  • Aconseguir alumnes integradors, capaços d'arribar a l'autoconeixement, que comprenguin la importància de l'acolliment.

La nostra metodologia

Utilitzam diverses metodologies les quals tenen com a objectiu proporcionar
als alumnes una educació de qualitat adaptada a les seves necessitats i característiques.

Intel·ligències múltiples

Classes i projectes orientats cap a l'estímul de les diferents habilitats cognitives dels alumnes, sempre cercant el desenvolupament inclusiu de les intel·ligències múltiples.

Projectes i investigació

Situacions d'aprenentatge flexibles i adaptades en l'actualitat. Investigacions individuals i en equip, que es combinen amb tècniques de dinamització dels treballs en grup.

Orientació

Atenció a les necessitats individuals dels alumnes. Col·laboració i assessorament per part del nostre equip d'orientació i atenció a la diversitat.

Exposicions i mostres

Desenvolupament de projectes que combinen la teoria apresa amb l'experimentació pràctica. Jornades de fires i mostres dels resultats obtinguts per mitjà d'exposicions, de diferents cursos, obertes a les famílies.

Esport, natura i convivència

Dinamització del treball en equip a través de les jornades esportives, de l'organització de convivències i de les jornades de reflexió i cohesió de grup.

Sortides d'aprenentatge

Contacte directe amb la societat que ens envolta, portant els continguts fora de l'escola amb excursions i visites culturals que aporten nous punts de vista: concerts, obres de teatre, tallers culturals i el viatge d'estudis a final d'etapa, entre d'altres.

Intel·ligències múltiples

Classes i projectes orientats cap a l'estímul de les diferents habilitats cognitives dels alumnes, sempre cercant el desenvolupament inclusiu de les intel·ligències múltiples.

Projectes i investigació

Situacions d'aprenentatge flexibles i adaptades en l'actualitat. Investigacions individuals i en equip, que es combinen amb tècniques de dinamització dels treballs en grup.

Orientació

Atenció a les necessitats individuals dels alumnes. Col·laboració i assessorament per part del nostre equip d'orientació i atenció a la diversitat.

Exposicions i mostres

Desenvolupament de projectes que combinen la teoria apresa amb l'experimentació pràctica. Jornades de fires i mostres dels resultats obtinguts per mitjà d'exposicions, de diferents cursos, obertes a les famílies.

Esport, natura i convivència

Dinamització del treball en equip a través de les jornades esportives, de l'organització de convivències i de les jornades de reflexió i cohesió de grup.

Sortides d'aprenentatge

Contacte directe amb la societat que ens envolta, portant els continguts fora de l'escola amb excursions i visites culturals que aporten nous punts de vista: concerts, obres de teatre, tallers culturals i el viatge d'estudis a final d'etapa, entre d'altres.

Dona-li un cop d'ull...

A continuació podràs veure els nostres mètodes en acció…
perquè, de vegades, una imatge val més que mil paraules.