ESCOLA EDUCACIÓ INFANTIL A INCA

Primeres passes

A l’Educació Infantil se cerca proporcionar un entorn enriquidor i estimulant, en el qual els nins i nines puguin experimentar, aprendre i desenvolupar les seves habilitats socials, emocionals, motores, lingüístiques i cognitives de manera òptima. Tot això ho aconseguim mitjançant metodologies dissenyades per a donar suport a l’aprenentatge i al progrés integral dels alumnes.

És important destacar que durant aquesta etapa, l’acompanyament, amor i escolta activa per part dels adults que els envolten són fonamentals, ja que això afavoreix la integració personal, impulsant la seva vida emocional i afectiva.

Al Beat Ramon Llull acompanyam els alumnes en el seu procés, proporcionant-los experiències que els permetin desenvolupar tot el seu potencial, establint així una base sòlida per al seu futur acadèmic i personal.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

Passam a l'acció

 • Desenvolupar les capacitats psicomotrius dels alumnes.
 • Iniciar-los en la convivència en un grup d'iguals formant persones respectuoses, solidàries i amb esperit crític.
 • Preparar-los per a l'aprenentatge de la lectoescriptura i el pensament logicomatemàtic.
 • Donar-los les eines necessàries perquè comencin a desenvolupar tot el seu potencial.
 • Iniciar-los en el coneixement de les emocions alienes i pròpies i fomentar la seva autoestima.
 • Educar en valors religiosos. 
 • Desenvolupar les capacitats psicomotrius dels alumnes.
 • Iniciar-los en la convivència en un grup d'iguals formant persones respectuoses, solidàries i amb esperit crític.
 • Preparar-los per a l'aprenentatge de la lectoescriptura i el pensament logicomatemàtic.
 • Donar-los les eines necessàries perquè comencin a desenvolupar tot el seu potencial.
 • Iniciar-los en el coneixement de les emocions alienes i pròpies i fomentar la seva autoestima.
 • Educar en valors religiosos. 

La nostra metodologia

Utilitzam diverses metodologies les quals tenen com a objectiu proporcionar
als alumnes una educació de qualitat i adaptada a les seves necessitats i característiques.

Montessori

Aplicat a lectoescriptura, l'alumne aprèn a llegir i a escriure al seu propi ritme, respectant les seves necessitats i habilitats personals amb el material dissenyat per Maria Montessori.

Consciència fonològica

Activitats amb sons, paraules, ritmes o cançons, dirigides a desenvolupar l'escolta, el vocabulari, la comprensió i la parla, assentant les bases de la lectura i de l'escriptura.

Emocions

Tallers on els alumnes aprenen a identificar les emocions i a expressar-les de manera adequada, així com a comprendre les dels altres i a desenvolupar habilitats de comunicació i col·laboració respectuoses.

Espais d'aprenentatge

Experiències d'aprenentatge pensades perquè els alumnes de les diferents aules interactuïn entre si i treballin propostes diverses d'art, matemàtiques, lectoescriptura, robòtica, etc.

Iniciació a les matemàtiques

Situacions d'experimentació i manipulació amb material adaptat a l'alumne, per propiciar el descobriment del seu entorn i permetre que assoleixi les diferents competències matemàtiques.

Anglès

Aprenentatge de l'anglès, des dels 4 anys, d'una manera lúdica i progressiva, construint una base sòlida pels aprenentatges posteriors.

Montessori

Aplicat a lectoescriptura, l'alumne aprèn a llegir i a escriure al seu propi ritme, respectant les seves necessitats i habilitats personals amb el material dissenyat per Maria Montessori.

Consciència fonològica

Activitats amb sons, paraules, ritmes o cançons, dirigides a desenvolupar l'escolta, el vocabulari, la comprensió i la parla, assentant les bases de la lectura i de l'escriptura.

Emocions

Tallers on els alumnes aprenen a identificar les emocions i a expressar-les de manera adequada, així com a comprendre les dels altres i a desenvolupar habilitats de comunicació i col·laboració respectuoses.

Espais d'aprenentatge

Experiències d'aprenentatge pensades perquè els alumnes de les diferents aules interactuïn entre si i treballin propostes diverses d'art, matemàtiques, lectoescriptura, robòtica, etc.

Iniciació a les matemàtiques

Situacions d'experimentació i manipulació amb material adaptat a l'alumne, per propiciar el descobriment del seu entorn i permetre que assoleixi les diferents competències matemàtiques.

Anglès

Aprenentatge de l'anglès, des dels 4 anys, d'una manera lúdica i progressiva, construint una base sòlida pels aprenentatges posteriors.

Dona-li un cop d'ull...

A continuació podràs veure els nostres mètodes en acció…
perquè, de vegades, una imatge val més que mil paraules